سامانه مسابقات بیلیارد

عنوان مسابقاتتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامهزینه ثبت نامجنسیتسری مسابقاتثبت نام
پنجمین رنکینگ کشوری اسنوکر زیر 21 سال1396/10/27 19:261396/11/17 23:00100000مردزیر 21 سال ثبت نام
هجدهمین رنکینگ کشوری اسنوکر آقایان1396/10/27 19:151396/11/28 23:00100000مرداسنوکر ثبت نام
بیست و هفتمین رنکینگ کشوری تن بال اقایان1396/10/11 12:331396/11/06 14:00100000مردپاکت بیلیارد ثبت نام
بیست و یکمین رنکینگ کشوری تن بال بانوان1396/10/09 19:231396/11/20 14:0060000زنپاکت بیلیارد ثبت نام