سامانه مسابقات بیلیارد

عنوان مسابقاتتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامهزینه ثبت نامجنسیتسری مسابقاتثبت نام
دهمین رنکینگ کشوری اسنوکر پیشکسوتان1396/02/03 11:381396/02/17 11:38100000مردپیشکسوتان ثبت نام
دهمین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان1396/01/31 13:311396/02/11 14:0060000زناسنوکر ثبت نام
بیست و چهارمین رنکینگ کشوری تن بال1396/01/23 16:461396/02/14 16:46100000مردپاکت بیلیارد ثبت نام
هجدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان1396/01/19 19:591396/02/14 19:5960000زنپاکت بیلیارد ثبت نام
هفدهمین رنکینگ کشوری ایت بال بانوان1396/01/19 19:481396/02/14 19:4860000زنپاکت بیلیارد ثبت نام