سامانه مسابقات بیلیارد

عنوان مسابقاتتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامهزینه ثبت نامجنسیتسری مسابقاتثبت نام
سومین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر رده سنی زیر 21 سال1395/10/15 11:281395/11/20 23:00100000مردزیر 21 سال ثبت نام
نهمین رنکینگ کشوری اسنوکر پیشکسوتان1395/10/14 13:351395/11/11 23:00100000مردپیشکسوتان ثبت نام
بیست و سومین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد آقایان 1395/10/13 19:081395/11/12 23:00100000مردپاکت بیلیارد ثبت نام
شانزدهمین رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد بانوان 1395/10/13 12:011395/11/12 23:0060000زنپاکت بیلیارد ثبت نام